Wij zijn van oorsprong ervaren leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen en talentbegeleiding. In de vele oudergesprekken die wij mochten voeren op dit gebied, kwam steeds weer naar voren dat ouders het belangrijk vinden dat hun kind gelukkig is. Wij merkten dat de focus steeds meer kwam te liggen op cijfers en de prestaties van leerlingen. Dit heeft ons aan het denken gezet. En zo is de missie van De Breinschool ontstaan:

Iedereen heeft recht op leergeluk!

In 2017 zijn wij begonnen met het uitwerken van De Breinschool-cirkel om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met leergeluk. Fijn leren is een voorwaarde voor presteren. Wij denken dat de focus moet liggen op het plezier in het leren. Wanneer kinderen en volwassenen plezier hebben in het leren zullen de prestaties ook verbeteren. Als kinderen op jonge leeftijd al leren om te leren, iets wat in het onderwijs te weinig belicht wordt, plukken ze hier de vruchten van op latere leeftijd. Leren doen we overal en altijd, dus waarom zouden we het niet leuk maken? Wij willen jullie daar graag bij helpen.

de breinschool marloes aarsman

Marloes Aarsman

Al vele functies heb ik mogen uitoefenen binnen het onderwijs. Van leerkracht tot HB-coördinator en van talentbegeleider tot specialist in het ontwikkelteam meer- en hoogbegaafdheid binnen het bestuur. Met name gericht op het oudere kind. Kortom, altijd lerende en bezig om mijzelf verder te ontwikkelen. Waarom? Omdat ik leren leuk vind. Ik word er gelukkig van. Deze verschillende factoren hebben mij gebracht waar ik nu ben. Ik wil kinderen graag helpen met het creëren van leergeluk.

Heidi van der Westerlaken

Ik ben begonnen als leerkracht in het basisonderwijs, gespecialiseerd in het jonge kind. Al snel ging ik mij verder ontwikkelen binnen het onderwijs aan meer- en hoogbegaafden. Als leerkracht van de plusklas en coördinator meer- en hoogbegaafdheid heb ik mij verdiept in het ontwikkelen van executieve vaardigheden door het spelen van spellen. Ik heb het boek ‘Speel je vaardig’ geschreven waar leren door middel van spellen centraal staat. Hier is de visie ontstaan dat leren ook leuk is. Iedereen heeft recht op leergeluk en ik zie het als een voorrecht om kinderen daarbij te helpen.