We lezen overal dat geluk maakbaar is? Door neuroplasticiteit kun je je brein trainen om gelukkiger te worden, ongeacht je leeftijd. Dat betekent dus dat we aan de slag moeten met onze kinderen. Maar hoe? Geluk mag je zien als een werkwoord en dat wil zeggen dat er iets zal moeten gebeuren.

Volgens een van de grondleggers van de positieve psychologie Martin Seligman:
Geluk= 40% genen + 10% omstandigheden + 50% eigen gedrag.

Ons brein heeft de neiging zich eerder te richten op negatieve gedachten dan op positieve gedachten. Wetenschappers vermoeden dat die negatieve neiging een evolutionaire aanpassing is. Zo waren onze voorouders, juist doordat ze zich een gevaarlijke situatie met roofdieren herinnerden, beter in staat deze roofdieren te ontlopen. Alleen hebben we dat vandaag de dag niet meer nodig. Nu zit het ons soms zelfs in de weg. Vandaar dat wij ons gaan richten op ons eigen gedrag. Op positieve gedachten aan de hand van de What Went Well-methode.

De What Went Well-methode

Pak een leuk schrift of notitieboek dat je inspireert en bij je past. Begin elke dag op een lege pagina. Je gaat voor jezelf na wat er goed is gegaan die dag of waar je blij van werd. Kies daar drie dingen van uit. Deze drie punten noteer je op papier. Dit hoeven maar hele kleine, eenvoudige dingen te zijn. Bijvoorbeeld: ik heb vandaag 15 Engelse woordjes geleerd.

Durf trots te zijn – De Breinschool

Waarom niet gewoon een notitie in mijn telefoon?

De moderne wetenschap heeft aangetoond dat schrijven een positief effect heeft op de gezondheid. Uit onderzoek van Dr. Matthew Lieberman blijkt dat de amygdala (het deel van je brein dat nauw betrokken is bij emoties), rustiger wordt bij mensen die elke dag over hun emoties schrijven. Dit is een teken van een lager stressniveau. Het belangrijkste is dat je er dagelijks in schrijft. Het hoeft lang niet perfect te zijn, als je er maar mee aan de slag gaat.

Wat je je brein ook vraagt, het zal het proberen te doen. Als je vaak aan iets leuks denkt zal je brein hierop reageren door nieuwe neuronenbanen, nieuwe apps, aan te maken, of oude opnieuw te programmeren. Het linkerdeel van de prefrontale cortex is het deel van het brein dat verantwoordelijk is voor het oproepen van positieve emoties zoals empathie en geluk.

Maak van geluk een gewoonte

Het is de bedoeling dat je van deze oefening een gewoonte maakt. Een gewoonte is iets wat je doet zonder erbij na te denken, iets wat je gewend bent om te doen.  Zo ontwikkel je nieuwe neurale paden en maak je van geluk een gewoonte. Je moet deze oefening dan ook enige tijd volhouden. Daarnaast kan het ook heel waardevol zijn om ervaringen met elkaar te delen. Hierdoor krijgt de oefening een extra dimensie, omdat er ook op sociaal-emotioneel niveau gewerkt wordt binnen een groep.

Leuk voor aan de keukentafel

Maak je eigen leergeluk gewoonte aan de keukentafel. Bespreek elke dag drie dingen die goed zijn gegaan. De Breinschool raadt aan om elke keer een kaars aan te steken. Zo weet ons brein wat er komen gaat en wordt er een gewoonte gemaakt. Even tijd voor elkaar en de positieve gebeurtenissen om ons heen. Natuurlijk kunnen leerkrachten hier ook mee aan de slag in de klas. 

Leestips

Verder lezen over dit onderwerp? Bestel dan het boek Leergeluk van De Breinschool, lees het boek van Emma Seppala, De flow van het geluk of Ikigai van Héctor Garcia.